วิธีสั่งซื้อหนังสือWitty Group

สนใจหนังสือเรื่องไหน ไม่ว่าจะกี่เรื่อง หรือกี่เล่มก็ตาม คุณสามารถสั่งซื้อได้ ตามราคาสั่งซื้อโดยตรง (ไม่คิดค่าส่ง แต่ถ้าต้องการให้ส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน ก็บวกค่าลงทะเบียน 13 บ. หรือถ้าต้องการให้ส่ง EMS ก็บวกค่าส่ง EMS มาด้วย โดยสอบถามค่าส่ง EMS ได้ที่โทร. 08-9443-8111 หรืออีเมล order@witty.net)

วิธีสั่งซื้อหนังสือ มีให้เลือก 2 วิธี วิธีแรกคือ สั่งซื้อโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรืออีกวิธีคือ สั่งซื้อด้วยธนาณัติ

วิธีแรก สั่งซื้อโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โอนเงินตามมูลค่าราคาสั่งซื้อโดยตรงของหนังสือที่คุณต้องการ เข้าบัญชีธนาคารของวิตตี้กรุ๊ปบัญชีใดก็ได้ ดังต่อไปนี้

กสิกรไทย สาขาวรจักร เลขที่ 065-2-41705-1 ชื่อบัญชี "สำนักพิมพ์วิตตี้กรุ๊ป"
ไทยพาณิชย์ สาขาพลับพลาไชย เลขที่ 057-2-40943-9 ชื่อบัญชี "สำนักพิมพ์วิตตี้กรุ๊ป"
กรุงเทพ สาขาพลับพลาไชย เลขที่ 001-4-34262-0 ชื่อบัญชี "วิทยา ต่อศรีเจริญ"
กรุงไทย สาขาสวนมะลิ เลขที่ 153-1-25481-0 ชื่อบัญชี "วิทยา ต่อศรีเจริญ"
กรุงศรี สาขาสวนมะลิ เลขที่ 095-1-21330-3 ชื่อบัญชี "วิทยา ต่อศรีเจริญ"

หลังจากนั้น กรณีที่ท่านโอนทางเคาน์เตอร์ธนาคารหรือโอนทางตู้เอทีเอ็ม ให้นำสำเนาใบโอนเงินมาสแกนด้วยสแกนเนอร์หรือถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลเป็นไฟล์ .jpg หรือ .gif แล้วแนบส่งทางอีเมล (order@witty.net) พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทร-รายชื่อหนังสือที่ต้องการซื้อ ไว้ในอีเมลด้วย (เบอร์โทรสำคัญมาก เพราะถ้าเผื่อมีปัญหาอะไร อย่างเช่น แจ้งที่อยู่มาไม่ชัดเจน เราจะได้สามารถติดต่อกลับมาหาท่านโดยเร็ว)

กรณีที่ท่านโอนผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร ให้ capture หน้าต่างยืนยันการโอนเงิน เป็นไฟล์ .jpg หรือ .gif แทนสำเนาใบโอนเงิน แล้วแนบส่งมาทางอีเมล พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทร-รายชื่อหนังสือที่ต้องการซื้อ มากับอีเมลเช่นกัน

ส่วนท่านที่ไม่สะดวกส่งทางอีเมล สามารถส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางแฟกซ์ (0-2225-6675-6 หรือ 0-2621-7171-2) แทน โดยแจ้งชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทร-รายชื่อหนังสือที่ต้องการซื้อ-อีเมลแอดเดรส มาทางแฟกซ์ด้วย (สังเกตว่า ข้อมูลที่ต้องแจ้งให้เราทราบกรณีส่งแฟกซ์เหมือนกับกรณีที่ส่งอีเมลเกือบทุกอย่าง เพียงแต่เพิ่มอีเมลแอดเดรสมาอีกอย่างด้วย)

เมื่อเราได้รับแจ้งการสั่งซื้อจากคุณแล้ว เราจะตอบยืนยันให้ทราบทางอีเมล (ท่านที่ส่งแฟกซ์แล้วไม่ได้แจ้งอีเมลแอดเดรสมา เราจะไม่ได้แจ้งยืนยันกลับให้คุณทราบ)

สำหรับท่านที่ไม่สะดวกทั้งการส่งอีเมลและการส่งแฟกซ์ สามารถแจ้งทางโทรศัพท์ (08-9443-8111) หลังจากโอนเงินแล้วได้ เพียงแต่ท่านจะต้องโอนเงินโดยเพิ่มเศษสตางค์อีกเล็กน้อย จำนวนเท่าไรก็ได้ เช่น สมมุติว่า มูลค่าการสั่งซื้อรวมจริงๆ เท่ากับ 500 บาท ท่านก็โอนเงินมา 500.03 บาท เป็นต้น เพื่อเป็นเสมือนรหัสบ่งบอกให้เรารู้ว่า รายการโอนเงินดังกล่าวเป็นของท่าน

วิธีที่สอง สั่งซื้อด้วยธนาณัติ (สั่งจ่าย ปณ.พลับพลาไชย) ตามมูลค่าราคาสั่งซื้อโดยตรงของหนังสือที่คุณต้องการ แล้วส่งมาให้เราทางไปรษณีย์ โดยเขียนใส่กระดาษเปล่ามาด้วยว่า ต้องการสั่งซื้อหนังสือเรื่องอะไร พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทร-อีเมลแอดเดรสด้วย (เบอร์โทรสำคัญมาก เพราะถ้าเผื่อมีปัญหาอะไร อย่างเช่น แจ้งที่อยู่มาไม่ชัดเจน เราจะได้สามารถติดต่อกลับมาหาท่านโดยเร็ว) โดยส่งถึง...

สำนักพิมพ์ วิตตี้กรุ๊ป
52/3-4 ซอยนาคบำรุง ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

ข้อควรทราบเพิ่มเติม/คำเตือน

  1. ท่านสามารถเขียนใบสั่งซื้อหนังสือขึ้นเอง โดยไม่จำเป็นต้องใช้แบบฟอร์มที่วิตตี้กรุ๊ปเตรียมไว้ และสามารถสั่งซื้อรวมกันทั้งหมด ทั้งหนังสือใหม่และหนังสือที่วางตลาดแล้ว โดยใช้ใบสั่งซื้อใบเดียวกัน
  2. กรณีที่ท่านโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เมื่อท่านแจ้งการโอนเงินมาให้เราทราบ ไม่ว่าจะทางอีเมล ทางแฟกซ์ หรือทางโทรศัพท์ เราจะจัดส่งหนังสือให้ในวันรุ่งขึ้นที่ไปรษณีย์เปิดทำการ และกรณีที่ท่านสั่งซื้อด้วยธนาณัติ เมื่อเราได้รับธนาณัติของท่านในวันไหนก็ตาม เราจะจัดส่งหนังสือให้ในวันรุ่งขึ้นที่ไปรษณีย์เปิดทำการเช่นเดียวกัน
  3. ควรหลีกเลี่ยงการสั่งซื้อในช่วงใกล้ถึงเทศกาลวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน อย่างเช่น เทศกาลขึ้นปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ เพราะไปรษณีย์อาจจะไม่สามารถส่งหนังสือถึงปลายทางได้ก่อนวันหยุดยาว
  4. กรณีที่ท่านไม่ได้ระบุให้ส่งเป็น EMS และไม่ได้บวกค่าส่ง EMS แต่โอนมาเฉพาะมูลค่าหนังสือ เราจะจัดส่งเป็นไปรษณีย์ธรรมดา โดยรับประกันหนังสือสูญหายในทุกกรณี แต่คุณจะไม่สามารถตรวจสอบสถานะการส่งทางเว็บไซต์ของบ.ไปรษณีย์ไทย และวิตตี้กรุ๊ปไม่สามารถรับประกันกำหนดเวลาที่ท่านจะได้รับหนังสือ อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพฯหรือปริมณฑล หรือในจังหวัดที่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ ปกติแล้วท่านควรจะได้รับหนังสือภายในเวลาไม่เกิน 2-3 วันทำการ หลังจากเราจัดส่งหนังสือให้ แต่ถ้าท่านอยู่ในจังหวัดที่อยู่ห่างไกลกรุงเทพฯ อาจจะได้รับหนังสือนานกว่านั้น
  5. ในการสั่งซื้อ ไม่ว่าจะวิธีใด ท่านควรแจ้งเบอร์โทรศัพท์และอีเมลแอดเดรสของท่านให้เราทราบด้วย เผื่อว่าหากมีปัญหาหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ วิตตี้กรุ๊ปจะได้สามารถติดต่อท่านโดยสะดวก
  6. ในกรณีที่ท่านแจ้งการสั่งซื้อและการโอนเงินทางแฟกซ์ ขอแนะนำให้เขียนชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทร/อีเมลแอดเดรส เป็นตัวหนังสือขนาดใหญ่ อ่านง่าย เพราะถ้าตัวหนังสือขนาดเล็กอาจจะอ่านยากเมื่อส่งผ่านแฟกซ์