แบบฟอร์มสั่งซื้อหนังสือใหม่Witty Group

คลิกที่นี่ ถ้าต้องการดาวน์โหลดแบบฟอร์มสั่งซื้อเป็นไฟล์ .doc ไฟล์ .doc

แบบฟอร์มการสั่งซื้อหนังสือใหม่
(ถ่ายสำเนาหรือเขียนขึ้นเองก็ได้)
ชื่อ-นามสกุลผู้สั่งซื้อ ................................................................................................................
ที่อยู่ ................................................................................................................

................................................................................................................
โทร. ..................................................... e-mail:* .............................................

* ผู้ที่แจ้ง e-mail address ไว้ ทางบริษัทฯจะตอบยืนยันเมื่อได้รับแบบฟอร์มสั่งซื้อ และแจ้งวันส่งหนังสือให้ทราบด้วย

ต้องการสั่งซื้อ...
หนังสือ “Influencer Marketing พร้อม Social Analytics ตอบโจทย์การตลาดอย่างปังและได้เปรียบ” (พิมพ์ 4 สี + 2 สี) ในราคา 205 บาท (จากราคาเต็ม 229 บาท) จำนวน................เล่ม
หนังสือ “สูตรลับขายดีใน Lazada + Shopee” (พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม!) ในราคา 175 บาท (จากราคาเต็ม 199 บาท) จำนวน................เล่ม
ราคารวมทั้งสิ้น..........บาท
ชำระเงินโดย...
ธนาณัติ (ปณ. พลับพลาไชย)
ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
เช็คขีดคร่อม
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (แนบสำเนา slip ใบโอนเงินมาด้วยแล้ว ดูเลขที่บัญชีธนาคารได้จากเมนู “วิธีสั่งซื้อหนังสือ” ในเว็บไซต์ http://www.witty.co.th หรือ http://www.witty.net)

หมายเหตุ:
ไม่ต้องการใบเสร็จรับเงิน
ต้องการใบเสร็จฯ โดยให้ระบุชื่อ/ที่อยู่ในใบเสร็จฯ ตามชื่อ/ที่อยู่ข้างต้น
ต้องการใบเสร็จฯ โดยให้ระบุชื่อ/ที่อยู่ในใบเสร็จฯ ดังต่อไปนี้
.........................................................................................................
.........................................................................................................

สำนักพิมพ์ วิตตี้กรุ๊ป
52/3-4 ซอยนาคบำรุง ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 08-9443-8111, 0-2225-6675-6 ต่อ "วิตตี้กรุ๊ป" LINE ID = witty1177 อีเมล info@witty.net
www.witty.co.th หรือ www.witty.net
Copyright © 2014-3014, Witty Group Co., Ltd.

Powered by HostPacific.com